Tjänster

Håltagning

Vi erbjuder ett flertal tjänster inom håltagning. Längre ned på sidan berättar vi vilka andra tjänster vi kan erbjuda, bland annat inom rivning, sanering och transport. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra tjänster.

Betongborrning

Vi utför professionell borrning i betong, granit, tegel med mera. Rör, el, ventilation, fönster – vi borrar effektivt och säkert upp de hål som behövs i ett byggprojekt. Vi borrar i material i de flesta tjocklekar.

Väggsågning

Vi har starka sågmaskiner som skapar öppningar i betong, granit och tegel. Perfekt för byggprojekt som är i behov av hål för dörrar, fönster, ventilation och annat. Våra maskiner klarar väggsågning i många tjocklekar, i normala fall mellan 5 och 80 centimeter.

Golvsågning

Behöver du göra hål i betonggolv för nya trapphål, schakt, rännor och annat så finns vi med våra specialgjorda maskiner. Vi kan borra hål med ett djup på mellan 5 och 50 centimeter.

Vajersågning

Vajersågning är en tyst och vibrationsfri teknik som kan såga närmast obegränsad tjocklek i material som betong, granit, stål med mera. Denna teknik fungerar utmärkt i många sammanhang, exempelvis runda trapphål, fundament, granitmurar, samt frisågning i berg.

Vid sidan av håltagning erbjuder vi en rad andra tjänster inom bygg, VVS och transport.

Vatten och avlopp

 • Relining
 • Avloppsrensning
 • Kontroll av cisterner
 • Fett- och oljeavskiljare
 • Fräsning
 • Rörinspektion och relining
 • Stamspolning
 • Slamsugning
 • Markledningsspolning

Rivning

 • Lätt- och tungrivning
 • Selektiv rivning
 • Totalrivning

Gräv- och torrsug

 • Grävsug/vakuumschaktning
 • Torrsug/vakuumsugning

Sanering

Vi utför en rad olika typer av sanering.

 • Asbest
 • Mögel
 • Olja och kemikalier
 • PCB
 • Radon
 • Sanering av elektronik
 • Fastighets- och skadejour
 • Klorparaffiner
 • Klottersanering och fasadrengöring
 • Sanering av ventilation

Transport

 • Containerservice
 • Flytt inklusive hantering av tunggods
 • Hantering av farligt avfall
 • Fyllning av pooler
 • Trädfällning

betonghåltagning uppsala

Kompetenta tjänster inom VVS, rivning, sanering och transport