Om oss

Ett starkt varumärke i Sverige och hela Norden

Recover är en företagskoncern med ett starkt varumärke med en snart 50-årig verksamhet i Norden. Etableringen i Sverige skedde 2015 då det första svenska företaget förvärvades. Sedan dess har ett flertal vidare förvärv genomförts och alla dessa bolag är sedan 2021 verksamma under varumärket Recover.

Idag omsätter Recover 1 miljard varje år i Sverige i de tre bolagen Recover Industriservice AB, Recover Skadeservice och Recover Riv & Håltagning AB. Vi är idag marknadsledande i Norden inom industri- och skadeservice och har även en stark position inom rivning och håltagning i Sverige. Vi levererar våra tjänster till försäkringsbolag, företag och privatpersoner i hela Norden.

Ett brett utbud kvalitativa tjänster

Vi erbjuder en rad tjänster inom vatten och avlopp, gräv- och torrsug, rivning, sanering, vatten-, fukt- eller brandskada, håltagning och transport.

Recover är vid en ledande aktör i Norge, Danmark och Finland och marknadsledande i Stockholm och Mälardalen. Vi har över 2000 anställda på över 100 kontor över hela Norden.

Säkerhet och hållbarhet är viktigt för oss

Vi arbetar alltid med säkerhet, hållbarhet och kvalitet i fokus. Det handlar om att inte göra skada, skapa avfall eller generera några utsläpp.

Säkerhetsarbetet är vår främsta prioritet och består av flera olika delar. Att ingen ska skada sig på arbetet är en självklar ambition för oss. Därför arbetar vi metodiskt med att förebygga och minska antalet olyckor genom olika åtgärder som riskobservationer, bedömningar, skyddsronder och utbildning.

Vad gäller avfall är ambitionen att 95 procent av det vi genererar ska kunna återvinnas. För att undvika utsläpp av koldioxid genom användning av grön el, miljövänliga drivmedel och övergång till elbilar. Vårt certifierade verksamhetssystem är grunden till vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Vi stöder dessutom FN:s globala hållbarhetsmål.

Erfarna proffs på betonghåltagning